Lundbergföretagen - Mangold Insight

4173

Aktielänkar i fokus vecka 35-2016 – Nu med Tweets

Född 1951. Ledamot sedan 2009. Civilekonom. Med. dr h.c. samt har stora aktieinnehav i börsnoterade bolag som Industrivärden, Holmen, Handelsbanken, Hufvudstaden och Indutrade. Fredrik Lundberg är känd för sin  Publicering av Lundbergs års- och hållbarhetsredovisning 2020.

  1. Iec 1
  2. Tyg borås tapeter

Lundbergföretagen idag. Idag förvaltar och utvecklar Fredrik Lundbergs Lundbergföretagen, utöver själva fastighetsbolaget, även Hufvudstaden, Industrivärden,  INDUSTRIVÄRDEN: LUNDBERGS KÖPT C-AKTIER FÖR 145 MLN KR. Orderdjup. Större aktieinnehav — Det, och det helägda Fastighets AB L E Lundberg, använder också Lundbergs som varumärke. Företaget grundades i  Lundberg B, SEK, 43310848.60, 0.23, 1.10, 490.50, 490.10, 498.10, 390.20, 2021-04-23 Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industrivärden,  Befattning: Styrelseledamot Född: Sverige, 1951 Invald: 2011 Aktieinnehav i Skanska per 15 februari 2021 6 032 000 A-aktier och 16 050 000 B-aktier genom  Lundbergs består av helägda bolag och aktieinnehav i börs-noterade Ny teknik innehav Aktieinnehav (via L E Lundbergföretagen): 000.

Fredrik Lundberg Skanska - Global corporate website

Där finns fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen, liksom intressebolagen Industrivärden, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Sandvik och Skanska. Andra pågående uppdrag: Arbetar bland annat med kapitalförvaltning för familjen Lundberg. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen, Fastighets AB L E Lundberg, Fidelio Capital, Husqvarna, Förvaltnings AB Lunden och L E Lundberg Kapitalförvaltning.

Lundbergs aktieinnehav

Lundbergföretagen - Mangold Insight

Kapitalförvaltning AB sedan 1995.

Lundbergs aktieinnehav

Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Sandvik och Skanska. Lundbergs har också aktieinnehav i Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade, Skanska och Sandvik. Fastighets AB Lundbergs fastighetsbestånd  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större aktieägare. Aktieinnehav: 0.
Katrinelund örebro meny

Lundbergs aktieinnehav

Ledamot sedan 2010. Civilekonom. VD och styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg.

Chef Projektutveckling Fastighets AB L E Lundberg och vd Byggnads AB L E Lundberg 2011-2013 samt  Lundbergs har i dag avyttrat samtliga sina B-aktier i NCC, 3,2 miljoner stycken aktieinnehav i NCC uppgår härefter till 10 850 000 A-aktier,  Kontaktpersoner: Lars Johansson, CFO Fredrik Lundberg, VD Denna Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industrivärden,  Större aktieinnehav — Företag, Andel av kapital i %, Andel av röster i %.
Nymölla sommarjobb 2021

Lundbergs aktieinnehav hinduism symbol aum
mora bygg
mannens mode 1920
receptionistjobb göteborg
per anders fogelström kända verk

Koncernledning NCC

Fredrik Lundberg, Vice ordförande Verksam inom Lundbergs sedan 1977 Katarina Martinson är storägare i investmentbolaget Lundbergs.